Tento text jsem napsal v roce 2014. Byl to můj první pokus napsat rýmy, které bych případně mohl rapovat. Text jsem napsal prakticky na posezení. Pro správný dojem to nelze číst jako klasickou báseň a počítat slabiky. Je potřeba to číst dynamicky, některá slova říct rychleji a celkově to vyslovovat hodně rychle.


 

Dobro a zlo jsou protiklady,[1]
vykládá podle nálady,
ten, komu se to hodí,
nám to však smrdí,

někdo se diví,
někdo se zlobí,
jak se to skloubí,
že zlo se s dobrem snoubí,
leda tak houby,
argument hloupý,
na vysvětlení skoupý,
která se za něho vdá, ta to koupí,
hádka jak kroupy,
boří se sloupy,

podkopávají pilíře naší víry,
na Dušičky slaví Halloween a upíry,
ve svých naukách mají díry,
tak jako některé sýry,
v zodiaku se chlubí štíry,[2][3]
jezinkám otvírají škvíry,[4]
přičemž se naivně drží víry,
že znají bezpečné míry,

jenže, třetí prstíček už je porušením smlouvy,[5]
zlo totiž nechce dodržet domluvy,
jen ať se rozšíří pomluvy,
někdo je šíří, jen promluví,
tak mě snad ti rozumní omluví,
když nazvu to zlem podle úmluvy,

kterou jsem uzavřel se svým nitrem,
ve chvíli, kdy nebyl jsem ovládán kmotrem,[6]
ve vzácné chvilce, kdy nebyly moje úvahy řízeny velkým bratrem,[7]
totiž, že věci je potřeba nazývat pravým jménem,
a ne všechno obalovat slámou a senem,[8]
které mají někteří v hlavě za nosem,[9]
aby hrany zla nebyly cítit dotykem,[10]
a ne všechno halit pozlátkem,
aby pravá barva skryla se před zrakem,[11]
tak už přiznej barvu, nehraj dál s akrylem,[12]
nesrovnávej boj o svou duši s pokerem,[13]
poslouchej pravdivé texty, začni třeba s Krylem,[14]
nestačí vnímat jen sluchem,[15]
musíš umět používat to mezi pravým a levým a uchem,
nemít ten prostor vyplněn jen (mezi tou slámou a senem) vzduchem,
nenech svou hlavu znít dutým zvukem,
raději šiř pravdu svým jazykem,[16]
nevěř chutím jen proto, že jsou pro většinu lidí už zvykem,

zlo není rovnocenným protikladem dobru,
to musím zdůraznit, abych říkal pravdu,
někdo tvrdí, že dobro by se bez zla nemohlo ukázat světu,
nevěř tomu,
je to jako tvrdit, že pro světlo potřebuješ tmu,
možná tak noc je protikladem dnu,
pokud jsi tedy schopen se probudit ze snu,

svatý Augustýn viděl zlo jako nedostatek dobra,
právě tak, jako že tma je absencí světla,

a co z toho pro naši spásu vyplývá?
neměl bys mít pocit, že to z tebe vinu snímá,[17]
vůdce zlých si s úsměvem ruce třímá,
pokud člověk jeho existenci nevnímá,
nebo se jí dokonce s klidem vysmívá,
jemu totiž vyhovuje, když je cesta volná,
když v něj nikdo nevěří a klidně dál zlo koná,

musíme si uvědomit, že dobro a zlo nejsou dvě tváře jedné vesmírné síly,[18]
musíme si uvědomit, že za nimi stojí reálné bytosti mající svou vůli,

některé duše se holt ve své pýše svobodně rozhodli,
nebo se spíš ve své svobodě pyšně rozhodli,[19]
že dobro v jejich duši není to pravé pohodlí,
a tak se se svým Stvořitelem, který je Dobrý, nepohodli,

proto je potřeba mít v sobě pokoru,
před snahami zla o narušení svatosti vždy včas zavřít závoru,
nedovolit jezinkám využít otvoru,[20]
jinak tam strčí svou pazouru,
a ty už se nevzmůžeš na vzpouru,
pak už jen v jelenovi můžeš najít oporu,[21]
zlaté parohy však už neuvidí ten, kdo včas neobnoví pokoru,[22]

svatý život je také o odvaze,
ne každý posměchu čelit dokáže,
jisté však je, že pravda se ukáže,
že každý jednou bude stát na váze

dřív, když neměl jsem pokoru, zdála se mi směšně lehká podmínka,
že k výhře stačí, aby dobrých skutků byla v mém životě pouhá většinka,[23]
když si však uvědomím, že oko bez víčka nikdy nespinká,[24]
vždy je ve mně dušička malinká,
a s vděčností děkuji, za tu milost, že právě tak je definována ta vstupenka,

vstupenka, která chrání duši před nekonečnými mukami,
a zve ji do Ráje, kam může vstoupit, jen co projde očistnými plameny,[25]
které musí spálit vše, pro co v Ráji není místo určený,
jde však jen o dočasné trápení,[26]
po kterém už duši čeká jen věčné svítání[27]

 

© dobry czlovek, 9. 11. 2014

 


 

[1] v tom je jeden z problémů východních nauk. O rozebrání tohohle problému je vlastně celá tahle „báseň“. Za tyto úvahy opět vděčím paní prof. Hogenové.

[2] zodiak = znamení zvěrokruhu

[3] měl jsem na VŠ učitele a spolužačku, kteří věřili, že znamení zvěrokruhu jim ovlivňuje povahové rysy a byli velmi hrdí na to, že jsou štíři

[4] odkaz na známou poučnou pohádku pro malé děti

[5] taktéž

[6] kmotr je zde symbolem mafiána, který řídí lidské osudy – odkaz na film Kmotr

[7] dnes již široce známý pojem – jinak viz film Velký bratr tě vidí (??? nevím, jestli jsem viděl J) nebo zkrátka spisovatel Orwell

[8] vojáci při pochodu – místo „levá, pravá“ „seno, sláma“

[9] místo mozku

[10] bude následovat výčet všech pěti smyslů. Začíná to zde – prve se mluvilo o nose a teď s tím koresponduje i slovíčko „cítit“, ale současně je zastoupen i hmat, ptž „obalovat … hrany … cítit dotykem“

[11] třetí smysl

[12] akrylové barvy dobře překryjí barvy pod nimi

[13] poker je hra a je potřeba si uvědomit, že blafovat v rámci hry je přípustné a nejde tam o čest, mimo hru je to však horší…

[14] známý písničkář Karel Kryl

[15] čtvrtý smysl

[16] jazyk jako nástroj řeči mi zde umožnil zajímavý přechod na pátý smysl

[17] myšleno tak, že by sis neměl říkat, že když zlo je „jen“ absencí dobra, že to v pohodě a žádné peklo ti nehrozí

[18] dost lidí věří na „vesmír“ apod. – jinak taky odkaz na Star Wars

[19] pýcha jako nejtěžší hřích. Z Lucifera udělala padlého anděla a prví lidi vedla také ke snaze vyrovnat se Bohu. Důležitá je zde i svoboda.

[20] následuje několik řádků, kde jsou opět narážky na známou pohádku

[21] jelen jako Spasitel – Kristus, Bůh

[22] běda těm, kdo zemřou neusmířeni…

[23] občas o tom kážou někteří kněží – viz např. P. Novák

[24] krom jiných možných výkladů zde jde primárně o odkaz na Pána prstenů. Gandalf tam říká, že tam v Mordoru oko bez víčka nikdy nespí. Zde jde o upozornění na to, že zlo se tě nepřestane snažit zničit, bude tě pokoušet a svádět… a možná se mu to bude i často dařit…

[25] odkaz na Bibli a očistec

[26] na rozdíl od pekla, kde jsou stejná muka, ale nekončí…

[27] z očistce je pouze jedna cesta – do nebe