dobry czlo♥ek

Věřím, že ČLOVĚK je v jádru DOBRÝ, i když dovede páchat i ZLO. Jeho podstatou je však LOVE. Ne peníze, ale LÁSKA ♥

rubrika myslím

Svatý Jane Bosco, slyš mou modlitbu

Svatý Jane Bosco, slyš mou modlitbu a mé volání přijď k tobě. Kromě toho, že jsem skaut a ministrant, jsem jezdil i na křesťanskou chaloupku a dvakrát jsem byl na salesiánském táboře. Jsem rád, že se Tvého díla chopilo tolik následovníků, kteří se…


Necháš se sbalit na hvězdnou oblohu?

Šel jsem před pár dny jednou večer s kamarádkou po ulici a došlo k zajímavému rozhovoru. „Podívej, támhle je Mars. A hele, teď padala hvězda. Nedávno bylo maximum, kdy padaly Perseidy každou chvíli, to se dalo krásně pozorovat.“ „Nechápu, že to víš…


Bůh mi klacky pod nohy nehází

Byl jsem s kamarádem v pizzerii a chvíli před zavíračkou si k nám přisedl mladý muž. Přátelsky naladěný… no, alkohol s ním cloumal fest. Po dlouhých řečech o tom, co by se mělo udělat pro děti ve školkách, zavedl řeč na to, že ví, že chodím do…


Toleruj chyby druhých, ale sám je nedělej!

Poučení se světa počítačových sítí do lidské komunikace. Když odborníci vyvíjeli počítačové sítě (největší z nich je internet), definovali si několik moudrých pravidel, kterými se musí uzly v síti řídit, aby to pěkně fungovalo. Jedním z pravidel je…


Kat jménem Hormonální Antikoncepce

Máš úctu k životu od početí a na potrat bys nešla? Tak prosím neber HA! HA má několik účinků, kterými mění zdravé fungování ženského těla, aby na několika frontách zabránila setkání spermie a vajíčka (potlačuje ovulaci, zahušťuje hlen děložního…


Kondom - iluze bezpečnosti

Má smysl tvrzení, že kondomy přispívají ke snížení šíření STI (sexuálně přenosných chorob)? Před pár lety se v médiích řešilo, že katolická církev dělá chybu, když zakazuje kondomy, a že pár „hrdinů“ z řádu Maltézských rytířů kondomy ve svých…


Pohlaví jsou jen 2! Transsexualita jako móda?

Může existovat něco jako „mužská duše“ v ženském těle nebo „ženská duše“ v mužském těle? Pohlaví je určeno biologicky a je zcela jasné. Každá buňka našeho těla má v sobě zakódované, zda je mužská (chromozomy XY), nebo ženská (chromozomy XX). Ano…


Chci svaté manželství, musím se snažit už teď?

V článku předkládám trochu pomíchané střípky mých myšlenek z více souvisejících rovin: - osobní touha po dosažení svatosti (nebe s Bohem) - odkládání svatosti na pozdější období života, místo aby člověk žil svatě už od mlada - konat dobré skutky ve…


Placatá Země?!

V posledních několika letech se stále častěji setkávám s tím, že někdo věří v plochou Zemi. To, že je kulatá, je prý nesmysl a konspirace vědců, leteckých společností, výrobců navigací atd. Jsem přesvědčený, že je to jenom taková intelektuální hra,…


Žijeme v době zmætků

Úvaha o charakteristice dnešní doby. Na dnešní době je paradoxní to, že paradoxy svým výskytem přečíslily běžné jevy. Vyrábíme zmetky, které nemají sloužit kupujícímu moc dlouho, aby je za pár dní musel vyhodit a koupit si nové. Tím se snažíme…


Předmanželský sex doporučovaný teology?!

Všímám si, že tolik diskutované téma – sex před manželským slibem, začíná být některými teology vykládáno v rozporu s oficiálním učením katolické církve. Už jsem se setkal s teology, kteří tvrdili, že na tom není nic špatného, ba naopak, že je to…


Brutalita a otupělost k vnímání utrpení druhých

Dnešní člověk je zahlcen obrazy násilí. Prostřednictvím každodenního zpravodajství se k němu dostává utrpení lidí z různých koutů světa. Jaký to asi má na diváka vliv? Mnohým příslušníkům naší konzumní společnosti to zřejmě nestačí, a proto ještě…


Měl by kněz pracovat na dva úvazky?

Pro potřeby následující úvahy jsem zavedl pojmy „rodinné povolání“ a „pracovní povolání“. Myslím tím to, že muž, který se stará o rodinu má jedno povolání, kde chodí do práce a vydělává peníze – to jsem nazval „pracovní povolání“ – a zhruba druhou…


Všichni jsme vyťukávači

Kdo ví, neumí si představit, jaké to je nevědět. Na tuto poučku musí pamatovat učitelé, vychovatelé, skautští vedoucí, rodiče… každý z nás, protože každý z nás někdy někomu druhému něco sdílí (- sděluje). Přirovnání k vyťukávání ukazuje na to, že…


Skály, které tančí

Marek Orko Vácha napsal knihu Tančící skály (2003). Zabývá se v ní myšlenkami nad tím, jak lze chápat evoluci jako nástroj Božího tvoření. Krátce o tom pojednává i tento jeho článek: http://blog.aktualne.cz/blogy/marek-vacha.php?itemid=14890 V roce…


To, čo si naložíš na chrbát, musíš doniesť do cieľa

Byli jsme s kamarády na dovolené ve Vysokých Tatrách a zaujali nás nosiči občerstvení. Rekordy vynešených kilogramů se pohybují mezi 150 a 207,5 kg! Tento obrázek visí na zdi ve Skalnaté chatě na Skalnatém plese (1751 m. n. m.). Líbila se nám tato…


Než žít víru napůl, to raději vůbec?

Byli jsme s kamarády na krásné dovolené, kde jsme si chvílemi připadali jako v ráji (Slovenský ráj, Vysoké Tatry) a povídali jsme si o různých tématech. Kamarádka: „Já to někdy vidím tak, že než žít víru tak nějak napůl, to raději vůbec.“ Kamarád:…


Jednou se zabouchneš ♥

Nedávno jsme s kamarády šli během víkendu na pěší pouť, tak jsem se jim cestou svěřil, že považuji za zcela zásadní otázku hledání svého povolání. Skoro všichni mlčeli. Jeden mi řekl: „To se třeba jednou zabouchneš do nějaký holky, ani nebudeš vědět…


Kam zapadá slunce ☼?

Nevím, kolik nám bylo let, ale pamatuji si, jak jsme se s kamarádem na procházce vyptávali mojí a jeho maminky „kam zapadá slunce, kde pak celou noc je a odkud zase ráno vyjde“. Maminky samozřejmě věděly, jak to je, ale asi jim připadalo, že to nemá…


Tajemství zvěrokruhu ☼

Často se setkávám s tím, že lidé říkají: „Já nevěřím horoskopům v časopisech, které předpovídají, co se mi stane ten který den, ale vlivu znamení, ve kterém se člověk narodil, na jeho povahu věřím, vždyť to sedí. Já ti znám jednoho býka a, ty jo, on…


Kulatý svět

Tato báseň mě inspirovala k malé úvaze a o tu se s vámi teď podělím :-) Kulatý svět - Jan Skácel Co kulaté je, to se koulí brambory, mráčky, taky míč, za kopec skutálí se slunce a už tu není, už je pryč, a celý den se odkutálel, stmívá se rychle,…


Laudato si‘ – k čemu mlčí?

Když jsem se jistého kněze zeptal na to, proč encyklika „Laudato si‘“ http://www.farnostsusice.cz/doc/encyklika-laudato-si.pdf?1442638547358 papeže Františka mlčí k problémům produkce živočišných potravin, odpověděl mi, že velkochovy jsou problém…


Nech svůj dar před oltářem…

„Což nevíte, že nespravedliví nebudou mít účast v Božím království? Nemylte se: Ani smilníci, ani modláři, ani cizoložníci, ani nemravní, ani zvrácení, ani zloději, ani lakomci, opilci, utrhači, lupiči nebudou mít účast v Božím království.“ (1.…


První hoď kamenem!

Ježíš Kristus řekl: „Ani já tě neodsuzuji. Jdi a už nehřeš!“ (Jan 8,11b) Když se člověk dopustí hříchu, má prosit Boha o odpuštění. K tomu patří (kromě zpovědi) hlavně lítost a rozhodnutí již dále nehřešit. Často kolem sebe slýchám věřící bavit se o…


Žijeme jen pár dní

Čas běží rychle. Lidský život je krátký. Ano, vím, je to relativní. Čím je člověk starší, tím více pozoruje, že se čas zrychluje, běží rychleji. Každý rok života uteče rychleji než ten předchozí. Je to tak. Vnímáme to všichni. Je to logické, pro…


Najdi své povolání!

(Technická poznámka: Gramaticky psáno jako pro muže, ale platí obdobně i pro ty naše víly ☺) Možná Ti tento článek bude připadat, že je psán s příliš naléhavou dikcí. Je to tak. Život ti utíká, není čas ztrácet čas. Člověče, jak můžeš třeba 30 let…


Je Bůh?

Pozn.: Já vím, že na toto téma bylo napsáno hromadu knih. Někde se řeší tzv. "důkazy" Boží existence. Jinde se rozebírá filosofický význam slov "být", "je", "existuje" apod. Smyslem mého článku není tuto problematiku postihnout v její plné šíři a…


Stopy duše

V úvodním článku na tomto blogu jsem napsal: „Vše na tomto blogu je moje vlastní tvorba. Pokud k ní bude mít nějaká kolemjdoucí duše nějakou připomínku, nechť zanechá stopu v komentářích ;-)“ K myšlence „kolemjdoucí duše“ bych se chtěl nyní vrátit.…


Záře tváře ☺

Některým lidem připadám uzavřený a nečitelný. Z mé tváře prý nejsou poznat mé pocity. Asi mají Bohu-žel pravdu. Dřív jsem byl hodně citlivá bytost. "Na kluka" bych řekl dost "přecitlivělý". Poslední zimy mám pocit, že jsem kolem sebe vystavěl…


Proč vznikl blog DOBRY CZLO♥EK?

Jsem dobry czlovek. Tzn. DOBRÝ ČLOVĚK, ale nějakým způsobem je ve mně i ZLO. Mou podstatou je však LOVE. Ne peníze, ale LÁSKA ♥ Hromadí se mi v hlavě myšlenky, které chtějí spatřit světlo světa, chtějí být vnímány dalšími lidmi. Možná je to jen…