dobry czlo♥ek

Věřím, že ČLOVĚK je v jádru DOBRÝ, i když dovede páchat i ZLO. Jeho podstatou je však LOVE. Ne peníze, ale LÁSKA ♥

rubrika ICT

Aditivní mnohostěny – ŘEŠENÍ

V jednom předchozím článku jsem vyzval čtenáře, aby se pokusili vyřešit matematickou úlohu na aditivní mnohostěny. Připomeňme si, jak znělo zadání: „Očíslujte vrcholy, hrany, stěny i středové číslo aditivního čtyřbokého jehlanu různými přirozenými…


Matematická úloha - vyřešíte to? Aditivní mnohostěny - čtyřboký jehlan

Aditivní mnohoúhelníky fungují tak, že si vymyslíme čísla pro vrcholy. Pak sečteme sousední vrcholy a dostaneme čísla hran a při součtu všech vrcholů dostaneme středové číslo. Pro ukázku zde mám trojúhelník, ale může to být jakýkoli mnohoúhelník.…


Breviář v mobilu/tabletu

Kdo se breviář modlíte z knihy, máte můj obdiv, že to zvládáte pořád hledat…, že na to máte trpělivost, že s sebou tak velkou knihu nosíte… Můj článek však není o vašich problémech, ale o problémech těch, kteří chtějí používat breviář v moderní,…


Katolická Bible v mobilu?

Prosím o pomoc. Na svém pár let starém telefonu Nokia Lumia 820 mám OS Windows Phone 8.1. To dost omezuje dostupné aplikace. Když jsem hledal Bibli, která by splňovala moje požadavky, neuspěl jsem. Nikdy. Moje troufalé požadavky: Český jazyk…