dobry czlo♥ek

Věřím, že ČLOVĚK je v jádru DOBRÝ, i když dovede páchat i ZLO. Jeho podstatou je však LOVE. Ne peníze, ale LÁSKA ♥

Archiv Květen 2017

Řekni NE hříchu! (báseň)

Až zase pocítíš pokušení,pochop, že jde o tvé duše udušení,věř, že už nemusíme být hříchem zotročení,že zlo silnější než Dobro není.Vždyť díky Kristu jsme byly vykoupeni,jsme uchráněni věčného zatracení,život bez hříchu už nemusí být jen tvé zbožné…


Hlava (báseň)

Nestačí vnímat jen sluchem, musíš umět používat to mezi pravým a levým uchem, nemít ten prostor vyplněný mezi tou slámou a senem jen vzduchem. A nenech svou hlavu znít prázdným zvukem, raději siř pravdu svým jazykem a nevěř chutím jen proto, že se…


Dobrý skutek (báseň)

Alespoň jeden dobrý skutek denně,denní příkaz skautů týká se mě,stačilo by vzpomenout vždy u snídaně,a během dne to splnit, možností je nepřeberně,a nemusíš dobro konat vždy veřejně,vždyť počítá se i to, co uděláš tajně,ať je to správně, anebo…


Zraněné srdce (báseň)

Když dva lidé, co byli si milí, rozejdou se a už nejsou svoji, minimálně jedno srdce to vždycky bolí, považoval tu druhou duši za druhou půlku té svojí. Horší však je, když rozvedou se tam, kde už žena dítě kojí, to potom změní se osud minimálně…


Jít za Ježíšem (báseň)

Já nikoho netlačím, že musí jít za Ježíšem, řídit se desaterem Božích rad, předaným nám Mojžíšem, já totiž věřím, že touha tohle nalézt už je tam v nitru vašem, že nechcete už dál podléhat pokušení, stát v tom davu za Jidášem, ale že poradíte si s…


Zahrada (báseň)

Až zase vejdete do zahrady a s výběrem ovoce si nebudete vědět rady, vzpomeňte na dědictví té první zrady, nepřidávejte si do života další pády, raďte se s Bohem a neraďte se s hady. (Jedna sloka vyňatá z delší básně.) Autor: © dobry czlovek


Proč vznikl blog DOBRY CZLO♥EK?

Jsem dobry czlovek. Tzn. DOBRÝ ČLOVĚK, ale nějakým způsobem je ve mně i ZLO. Mou podstatou je však LOVE. Ne peníze, ale LÁSKA ♥ Hromadí se mi v hlavě myšlenky, které chtějí spatřit světlo světa, chtějí být vnímány dalšími lidmi. Možná je to jen…