Tento text jsem napsal v roce 2014. Byl to můj pokus napsat rýmy, které bych případně mohl rapovat. Pro správný dojem to nelze číst jako klasickou báseň a počítat slabiky. Je potřeba to číst dynamicky, některá slova říct rychleji a celkově to vyslovovat hodně rychle.


 

Patříš mezi ty, kteří mají zmatek v tom, co je to strava zdravá?
není se čemu divit, to se dnes běžné stává,
lobby výrobců potravin v tom roli sehrává,
někoho ovlivňuje, aby jedl humus, reklama lákavá,
a ten kdo hledá, se s takzvanou[1] pyramidou zdravé výživy setkává,
zdá se, že zdravý rozum zde prohrává,
a kde hledat pravdu, když všude je to samá zpráva,
každá tvrdí něco jiného, která je ta pravá?
ptáš se, zda je dobré pít mléko v dospělém věku a ještě k tomu to, které dává kráva?
a je tak důležité, aby její potravou byla pouze tráva?[2]
je pravda, že člověk není stavěn jako šelma dravá,[3]
a neměl by si tedy na maso zvířat vymýšlet práva?
je možné, že hlavní složkou v jídelníčku by měla být syrová strava,
a ne pečivo, které příroda nedává,
které vyrábí lidský průmysl a potom ti ho prodává,
víš, co umělých látek se tam krom mouky a vody přidává?
víš, že mouka stejně patří mezi jídla sacharidová?
takže mezi to zdravé se nezapočítává?
co to dělá s tělem, když ho pak jedna nemoc za druhou zmáhá?
nejspíš to má na svědomí po léta střádaná otrava,
kdo na té situaci vyhrává?
kolik se na lécích vydělává?
nečekejme, až kvalitní jídlo nám zaručí ústava,
až tam shora přijde všeho náprava,

zkusme radši hlavou přemýšlet a ne jen kupovat, co řekne nám bedna,
moje názory na stravu, prosím, neberte jako nějaké dogma,
netvrdím, že mám v tom pravdu, nejsem žádná vědma,
možná, že ve stravování neexistuje správná cesta jenom jedna,
a možná, že výběr jídla není volba zas tak zodpovědná,
jako v jiných věcech, kde se o spásu tvé duše už stoprocentně jedná,

myslím, že dřív neměl se špatně ten, kdo měl doma chlév,[4]
myslím, že i dnes by si každý měl umět upéci kváskový chléb,[5]

A pokud jde o otázku masa pro lidské nasycení,
přičemž jsou jiní živí tvorové usmrcení?
Nevím. Možná jsou k tomu tak trochu předurčení,[6]
Vždyť ani v přírodě tomu často jinak není
tam nejen šelmy berou jiným životy při lovení.
ale co nesnáším je, když někdo zabíjí pro zvrhlé potěšení,[7]
nebo když jsou po hrozném životě v koncentrácích[8] utrápení,
ta bolest je skutečná, neměli bychom přehlížet jejich utrpení.
Tím, ale nechci říct, že jsou nám rovnocenní,
jak tvrdí někteří lidé svou etikou přesvědčení,[9]
co mají radši zvířata a vůči lidem jsou lhostejní.

Dějí se totiž horší zločiny na tomhle světě,
třeba, že sto dvacet tisíc lidských matek denně zabije své dítě,
za rok je to přes čtyřicet milionů životů, které ukončí kleště,
nechceš o tom vědět? Vydrž chvíli ještě!
Ano, není to příjemná scéna, co nabízí tohle jeviště,
když žena odstraní svého potomka jako nepohodlné klíště,
ročně je tak zavražděno přes dvacet tisíc lidí jen v našem státě,
doufám, že takové bezpráví se dotýká tě,

a nelži sám sobě, že jde o interrupci - přerušení,
vždyť po zákroku už žádné pokračování těhotenství není,
navázat nit života už ani pro sudičky možné není,
dětské tělíčko roztrhané na kusy, hlava po rozdrcení,
a netvrď pořád, že jde jen o součást těla ženy,
uvědom si, že to dítě má svoje vlastní geny,

Pokud v této věci už je pravda v souladu s tvou morálkou,
teprve se zabývej dalšími problémy, které hýbou touhle planetkou,
teď teprv má cenu se zajímat o stravu bezmasou,
aby tvoje vegetariánství nebylo jen maskou,
a pokrytectvím, povrchní přetvářkou,
ale aby bylo pro ostatní lidi živou ukázkou,
že je krásné být naplněn k životu láskou,

Věřím, že nejsme rovni zvířatům, jsme jim nadřazení,
nemusíme se řídit pudy, byli jsme rozumem vybavení,
svaté Písmo praví, že jsme dokonce k  obrazu Božímu stvoření,
že nám dal nejen těla, ale že Jeho dechem jsme byli oživení.
Věřím, že dostali jsme Zemi do správy a ne k pustošení,
nemáme ji vydrancovat na úkor budoucích pokolení.
Myslím, že kde můžeme pěstovat rostliny pro naše uživení,
tam máme možnost volby, můžem se zříci zabíjení,
můžeme projevit svou lidskost v lidském zacházení
se zvířaty, s planetou, i s trpícími lidmi, kterých dnes málo není.
A vy, kteří pro takové názory nemáte pochopení,
a jste jen do svého talíře zahledění,
a sedmkrát do týdne jste masem přesycení,[10]
si uvědomte, že naše planeta nafukovací není,[11]
a že její zdroje nejsou jen pro vaše potěšení.

Rozhlédni se kolem a uvidíš shon a spěch,
kdyby každý člověk na světě žil jako průměrný Čech,
pro nafouknutí planety dvě celé čtyřikrát by nám nepomohl žádný měch,

kdyby měl každý jako průměrný Američan žít a žrát,
potřebovali bychom takovou planetu hned devětkrát
ale boháče asi baví tuhle hru o Zemi[12] hrát,
a tak budem se za chvíli zas o zdroje prát,
jestli včas všem nezačne stačit tak akorát.

A kdyby bylo možné živit se pouze pránou,[13]
proč by Bůh sytil Izraelity v poušti manou?
proč nevyvinul se takový lidský národ stranou?
vždyť by měl evoluční výhodu podstatnou!

Proč by to Ježíš nenaučil lidi?
proč raději místo toho jen rozmnožil chleby a ryby?[14]

A proč ti, co nám tvrdí, že to dokážou,
nepodstoupí pořádný výzkum, kterým to dokážou?
Nejpravděpodobněji proto, že prostě jen lžou,
a že je pouze baví všechna ta vzbuzená show.

Proč jeden nenechá se déle než dva týdny pozorovat?
a druhý se klidně před lidmi nají, „protože si nepotřebuje nic dokazovat“?

Naše doba je zmatená, jak z toho všeho vidíš,
proto vybírej stravu s rozmyslem, jinak sám sebe šidíš,
lidské tělo je Boží chrám, a ty proti němu hřešíš,[15]
pokud agresí, válkami, potraty, nebo stravou ho ničíš,
a nezapomeň, že tvoje tělo sice je citlivé na to, čím ho krmíš,
ale zas se mylně neboj, že i svého ducha jídlempošpiníš,[16]
hlavně dbej na čisté srdce, protože jen tak Boha jednou uvidíš.[17]

 

© dobry czlovek, 12. 11. 2014

 


 

[1] známá „pyramida zdravé výživy“ má ve svém základu pečivo apod., proto ji nelze brát vážně

[2] „grass fed“ totiž dnes není standard, krmí se (geneticky modifikovanou) sójou, kukuřicí (taky GMO) apod.

[3] časté argumenty vegetariánů – zuby, drápy apod. nemáme… naše trávicí ústrojí je prý také spíš podobné býložravcům…

[4] takže nejsem proti mléku

[5] takže nejsem úplně proti pečivu – hlavně má zásluhu na tom, že dokáže levně (ve smyslu dostupně) nasytit hodně lidí

[6] zde se křesťané rádi odvolávají na Bibli, kde se píše „tohle všechno vám dávám za pokrm“ (nová smlouva uzavřená s Noemem po vystoupení z Archy – viz Geneze 9:2-3), a úplně přitom přehlíží tu pasáž o pár kapitol blíže k začátku, kde se objevila poprvé – ještě v Ráji – kde se píše „všemu co běhá … dávám za pokrm všechny zelené rostliny, co nesou plody s jádry uvnitř…“ (viz Geneze 1:29-30). Podle Bible to tedy vypadá, že zvířata původně nebyla určena pro konzumaci. A já se ptám – proč se nezkusit přiblížit aspoň trochu té rajské pohodě?

[7] příkladů je mnoho, nejznámější je asi mlácení tuleňů baseballovou pálkou apod., ale patří sem i to, když skauti na táboře mučí vosy a mouchy trháním nožiček, křídel apod.

[8] velkochovy

[9] někteří vegani by nejradši zabili lidi, kteří zabíjí zvířata

[10] někdo má maso skoro v každém jídle a i když je to křesťan, tak než by se v pátek postil, tak si to nějak omluví a cpe se dál…

[11] zde a na následujících řádcích téma „ekostopa“

[12] zde by se hodilo spíše „monopoly hrát“, ale to už má Suvereno v textu Propaganda. „Hru o Zemi hrát“ – viz projekt Ekostopa

[13] „prána“ – vesmírná energie – žití bez jídla – pouze ze vzduchu – viz breathariánství

[14] potvrdil tím mimo jiné to, že člověk může jíst ryby (takže maso - ryby fakt nejsou rostliny J) a chleba – oboje zřejmě hlavně proto, že se pohyboval mezi chudými lidmi a tohle byla nejdostupnější potrava

[15] viz texty minulou neděli při mši svaté

[16] Židé se pohoršovali, že Ježíšovi učedníci jedí neumytýma rukama, či co, krom toho také mají za nečistá některá zvířata. On jim řekl, že „člověka neznečišťuje to, co do něj vchází, ale to zlé, co z něj vychází – co koná“.

[17] další odkaz na Bibli – kázání na hoře – „blahoslavení čistého srdce, protože oni uvidí Boha“