Nabízím dva oddělené příběhy dvou různých protestantských pastorů, kteří popisují, jak rozeznali krásu katolické církve a rozhodli se k ní konvertovat. Myslím, že tyto dva příběhy mohou být pro všechny křesťany posilou při jejich duchovním hledání.

1) Protestantský pastor se stal katolíkem

https://youtu.be/sWyPe0tx5No

Hovoří o tom, jak se rozhodl uspořádat liturgii po vzoru prvotní církve. Pátral v literatuře, začal číst církevní otce a zjistil, že mnoho věcí bylo jinak, než jak se dnes učí mezi protestanty. Mnoho jeho spoluvěrců ho obvinilo z toho, že se stává katolíkem a opustilo ho. On se nechtěl stát katolíkem, ale čím víc ranou církev studoval a poté co si začal všímat určitých míst v Bibli, stále zřetelněji rozeznával, která církev je ta pravá Kristova církev. Jednou v noci pak vedl boj s ďáblem, který ho chtěl přesvědčit, aby svou protestantskou církev neopouštěl, ale on díky Bohu vyhrál a rozhodl se ke konverzi.

2) Luteránský pastor konvertoval na katolického kněze

https://youtu.be/X_gwwc9FS8s

Z luteránské církve odešel poté, co v ní začaly platit dva zákony:

  • Svěcení žen na kněze
  • Povinnost kněží umožnit uzavření manželství osobám stejného pohlaví

Popisuje, jak se po více než 60 letech hledání stal součástí bratrstva sv. Pia X.