Tento text jsem napsal v roce 2014. Byl to můj pokus napsat rýmy, které bych případně mohl rapovat. Pro správný dojem to nelze číst jako klasickou báseň a počítat slabiky. Je potřeba to číst dynamicky, některá slova říct rychleji a celkově to vyslovovat hodně rychle.

 


Mrzí mne, když vlivní lidé ničí v ostatních dary, jako je víra,
chlubí se soví moudrostí, ve znaku mají výra,

nebo sovu pálenou,
a neví, že pokud nechtějí mít duši jednou ve věčném ohni pálenou,
neměli by se vysmívat těm, co tráví čas na kolenou,
každý má duši někdy zraněnou,
to ale ještě neznamená, že kráčí cestou zmýlenou,
vždyť rozhlédni se kolem, uvidíš krajinu stvořenou,
připusť, že to vše nevzniklo sekvencí náhodnou,
že každý jev je předcházen nějakou příčinou,
a jak si dál budeš pohrávat s tou myšlenkou,
dojdeš až k počátku, kde představíš si bytost dokonalou,
tu jedinou,
kterou nemůžeš označit za stvořenou,
někdo ji nazývá pouze energií vesmírnou,
ale to si kazí představu chybou nesmírnou,
Ježíš Kristus ještě než přinesl oběť smírnou,
totiž Boha jasně nazval Tátou,

nazval ho Abba, Tatínkem,
to znamená, že není jenom v té naší stínohře stínítkem,[1]

není pouze bytím, na kterém zjevují se jsoucna,[2]
myšlenky dávných filosofů však mají vliv i do budoucna,

A pokud zdá se ti neuvěřitelný,
že Bůh mohl být tak nesmiřitelný,
že musel Kristus trpět tak hrozně velmi,
jako by svět nebyl jinak vykupitelný,
věř, že tento skutek lásky silný,
potřeboval zažít právě člověk smrtelný,
aby viděl, že Boží Syn přemůže i brány pekelný,
i jeho po síře páchnoucí kotelny,
a že ve jménu Krista Ježíše je nesmrtelný,

tedy - pokud koná vůli Otce,[3]
a nebojuje proti němu, jak některé černé ovce,[4]
které se domnívají, že když opustí louky Dobrého vůdce,
a vyčlení se tak z jím vedeného stádce,
že dosáhnou blaženosti, že budou mít svobodné srdce,
když naplní ho pouze krví, nedají prostor pravé Lásce,

většinou si asi ani neuvědomí,
že tím co konají, křiví svoje svědomí,

někdo si myslí, že stvořitelem všeho ve svém životě je sám on,[5]
a neví, že právě tyhle myšlenky mu vnuká nějaký démon,
někomu připadá v pořádku, když mu k úspěchu pomůže mamon,[6]
jiný zkouší víru ve smyšlené bohy, jako byl egyptský Amon,[7]
guru[8], jako třeba Osho[9], se prohlásí za boha a je uctíván jako faraon,
úctu dnes požívá každý plejáďan a Xenu, coby další ufon,[10]

novopohanství dnes zažívá vzestup,
křesťanství slyší jen „přizpůsob se, anebo odstup!“,
křesťané jsou vystavování vlnám potup,
na Vánoce hlavně drahé tretky všem svým blízkým nakup,

někdo slaví místo narození Spasitele Slunovrat,
lidem připadá cool k pohanským náboženstvím návrat,
to není šťastné, říkám pravdu, jako zlatý kolovrat,[11]
před projevy New Age nelze oči do komory[12] zavírat,

nevím, jakou roli zde hrají prvky vánoční výzdoby,
nevím, zda nám můžou nějak uškodit její velikonoční obdoby,
každopádně je třeba všímat si znamení nové doby[13],
pochopit, že není všechno zlato, co se třpytí jak na stromečku ozdoby,

já nikoho netlačím, že musí jít za Ježíšem,
řídit se desaterem Božích rad na dobrý život, předaným nám Mojžíšem,
já totiž věřím, že touha tohle nalézt už je tam v nitru vašem,
že nebudete už dál chtít podléhat pokušení, stát v tom davu za Jidášem,
ale že poradíte si s tím jednou, tak jako David s Goliášem.

 

© dobry czlovek, 11. 11. 2014

 


 

[1] odkaz na filosofii – Platon a jeho podobenství o jeskyni a Heidegger a směr fenomenologie

[2] jako prve - viz fenomenologie

[3] Ježíš řekl „ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, bude spasen, ale ten kdo koná vůli mého Otce“

[4] všichni jsme ovce, ať chceme, nebo ne. Tenhle pojem pocházející z křesťanství má však dnes už téměř výhradně pouze negativní význam. Označuje stádovitost a neschopnost chovat se svobodně a zodpovědně, proto nikdo nechce být označován jako ovce, ale já jsem to zde stejně dovolil použít…

[5] odkaz na text od Revolty „všichni jsme prvotní stvořitel na své cestě“ – jedná se o nauku, které souvisí s mimozemšťany „plejádany“ (Nejsem si jistý, každopádně plejáďani a jejich duchovní pomoc nám jsou taky oblíbená „fakta“ některých „konspiračních teoretiků“ a duchovně hledajících lidí…)

[6] „mamon“ jako symbol pro hromadění peněz. Jde o biblický termín, kde se píše o falešném „bohu mamonu“. Tady taky narážka na Revoltovo „bez peněz do pomoci masám nelez“.

[7] starý Egypt měl hodně bohů, Amon byl jedním z nejvýznamějších a i jeho zastihla Achnatonova náboženská reforma (i když po jeho smrti se mnoho vrátilo do předchozích kolejí…) ale to je jedno. o to zde nejde J

[8] „guru“ je náboženský vůdce a „učitel“, který většinou prosazuje nějakou svou cestu ke spasení a nezřídka se sám nechává svými následovníky uctívat jako bůh. V současné době jich je plno, hlavně v Indii a tak, ale šíří se to po celém světě

[9] Adam Raw v posledním videu řekl, že se o duchovno taky trochu zajímá a mimo jiné čte např. právě tohoto autora (tak pozor na to!!!)

[10] plejáďani viz výše. Xenu je podle scientologie mimozemšťan, který dovezl lidi na Zemi. Obojí má spojitost s Revoltou…

[11] zlatý kolovrat – viz Kytice od Erbena

[12] oči do komory – opět odkaz na Zlatý kolovrat

[13] „nové doby“ = New Age