Definujme si hrdinství, jako schopnost vystoupit z komfortní zóny a vykonat něco prospěšného.

Kolikrát v životě budu svědkem dopravní nehody? Kolikrát budu u člověka, který omdlí nebo bude mít infarkt na ulici? Kolikrát uvidím tonoucího? Kolikrát budu moci podat pomocnou ruku v takovýchto extrémních situacích?

Možná ani jednou. Možná jednou. Možná několikrát.

Budu v takové situaci umět vhodně reagovat? Co když to nedokážu? Možná to bude jediná taková příležitost v mém životě. Možná si to pak budu celý život vyčítat. Možná se mě Ježíš Kristus jednou zeptá: „viděl jsi mě v nesnázích, proč jsi mi nepomohl?“ (Matouš 25).

Důvodem naší ochoty pomoci lidem samozřejmě nemá být pouze strach z posledního soudu, ani strach z lidských soudů (za neposkytnutí první pomoci). Ani nepomáháme proto, že v lidech vidíme Krista. Primární důvod by měl být, že chceme pomoci tomu, kdo naši pomoc potřebuje. Jsem přesvědčený, že i Kristus to tak myslel. Vyzval nás k tomu, abychom sloužili lidem tak ochotně, jako bychom sloužili samotnému Bohu. To je Jeho vůle. Kdo nemiluje člověka, kterého vidí, nemůže milovat Boha, kterého nevidí (1. Janův 4,20).

V našem životě jsou i méně extrémní a mnohem častější situace, které nám také dávají příležitost zachovat se hrdinsky. Pokaždé, když se nám do něčeho nechce, a my svou pohodlnost překonáme, posilujeme svou vůli a trénujeme v sobě hrdinu.

Mohu si připadat jako ochotný člověk, ale prokázat to (Bohu, bližním a ostatně i sám sobě) mohu pouze tehdy, když někdo bude potřebovat moji pomoc. Jak se v takových situacích chovám? Preferuji svoje pohodlí, nebo sloužím bližním? Pokud máš tendenci hledat výmluvy a některé lidi za své bližní nepovažovat, vzpomeň si na Ježíšovo vyprávění o Samařanovi, který se postaral o lupiči přepadeného člověka, a potom „jdi a jednej také tak“ (Lukáš 10,37).

Může se stát, že se ti nebude chtít pracovat na nebeské vinici. To nevadí, lituj své neochoty, otoč se, vrať se zpátky a jdi do toho, jako syn vinaře v Matouš 21,29.

Až se budeš příště rozhodovat mezi pohodlím své komfortní zóny a jejím opuštěním za účelem pomoci bližnímu, uvědom si, že máš jedinečnou příležitost vytěžit trochu zlata pro nebeské království. Využij tuto příležitost a konej dobro a budeš synem Nejvyššího! (Lukáš 6,35). A Tvé sebevědomí stoupne, tvá otevřenost k dobru se zvýší, vůle se zpevní, charakter vybrousí, hrdina v tobě povyroste, Tvůj duch se zaraduje!

 

Související článek: https://dobryczlovek.signaly.cz/1805/prilezitost-nezhresit

 

Hrdinství se věnuje Philip Zimbardo. V této přednášce zejména v posledních 5 minutách (od času 18.30): https://www.ted.com/talks/philip_zimbardo_on_the_psychology_of_evil?utm_campaign=tedspread&utm_medium=referral&utm_source=tedcomshare