Raper Revolta - album Evoluce vědomí (2012)

Markuse Revoltu sleduji od roku 2013. Zaujal mě obsahem svých textů. Líbilo se mi, jak oslovuje mladé lidi, aby nebrali drogy, nechlastali, nekouřili... a aby pracovali na sobě a na změně společnosti k lepšímu. Za ty roky mu už stovky mladých poděkovalo, že jim změnil život. Jako skoro všude, i tady jsem narazil na to, že mnoho lidí vidí svět binárně (černá-bílá, ano-ne, všechno-nic). Hateři mu od počátku vyčítali, že neumí rapovat, že mele hovadiny atp. Skalní fanoušci na něm viseli a nekriticky nasáli všechny jeho názory. A já? Já mu fandil (a fandím i nadále, i když mi vadí, že se z něj stal scientolog) a občas jsem si neodpustil poznámku, že s některou myšlenkou v jeho textu nesouhlasím. Bylo zajímavé pozorovat, jak se mi to jeho fans snažili vysvětlit :-) Naštěstí jsem nebyl jediný, v komentářích na YouTube jsem pod jedním videem četl brilantní komentář jednoho střízlivého diváka: "To, že poslocháte jiného baču, ještě neznamená, že nejste ovce." :-) Myslím, že po těch letech už dozrál čas na to, abych mohl své osobní hodnocení jeho textů takto souhrně publikovat.

Na albu jsou písně v jiném pořadí. Nejprve ty agresivnější, kritičtější, potom ty s poselstvím naděje. Revolta je takto sestavil v rámci své myšlenky – chtěl takto posluchače provést evolucí vědomí.

Já jsem písně rozdělil podle podobnosti do několika skupin.


 

:: Písně, které předkládají převážně pozitivní myšlenky a naději

Myslím

Pozitivní pohled na svět. Snaha o toleranci, pravdivost, mír.

„Myslím, že jestli opravdu existoval Ježíš Kristus,
musí být finální prohra dobra jenom pouhý mýtus.“

„Myslím, že čisté svědomí dělá z člověka výjimečného
a pravá krása ženy je víc než jen tělo pro tvoje péro.“

Jsou tam nějaká sprostá slova, ale podle mě je to jedna z jeho nejlepších písní. Text může pozitivně oslovit snad každého.

Samota a hudba (ft. Suvereno)

Óda na hudbu, která povznáší duši.

„Vaše milování druhých je jen sobectví,
víc než lásku jim dopřáváte otroctví,
asi proto jsou výsledkem slzy tekoucí,
cesta sebepoznání je těžká, ale poslouží“

Suvereno zmiňuje Budhu…

Zpátky na začátek ft. Petra Sixtová (nebo ft. Martin Šafařík)

Proti egu, honbou za prestiží a úspěchem. Kritika povrchnosti.

Dívčí zpěv je podle mě rozhodně přínosem.

„Náš život hoří silnou touhou,
za sebou cestu zlem už dlouhou,
naše duše volá: vrať se zpátky,
pokojně zadními vrátky, zpátky domů“

 

Pokojný bojovník

Kritika násilí mezi lidmi. Výzva k tomu naučit se řešit problémy bez násilí a současně být vytrénován k boji.

„Je to smutná pravda, lidi podporujou násilí,
vyvolávají konflikty. Všude kolem spory,
hory doly, vypatlané hlavy.
Lidi mají v očích krev, v krvi alkohol a drogy.
Žijem v době, kdy se nemůžeš jít v klidu pobavit.
Týpci se chodí ven pobít a ne pobavit.
Neustále vyhlíží, koho můžou porazit.
Mentalita v krizi, někdo by měl zakročit.
Steroidy, fanatici, bojové umění,
toto spojení je nejhorší stvoření.
Povýšení nad druhými všechno řeší sílou,
jako by se nic už neřešilo hlavou.
Bohužel v módě jsou svaly a kopačky,
lidi nejsou vyrovnaní, potřebujou rvačky.
Je to jen na tobě, jak se k tomu postavíš.
Jestli chceš být jako oni nebo klidný Shaolin.“

„Mír, pokora, mentalita, pojď.
Fit for fight, je třeba pomáhat slabším,
a ne jen přihlížet násilí, tak začni.“

Hodnocení: Dobrá ke cvičení! Po hudební stránce hodně slabá. V pozadí se opakují velmi krátké smyčky, přičemž jednu z nich tvoří jakýsi ženský nářek.

Evoluce vědomí

Evoluce vědomí se jmenuje i celé album a v několika písních se toto slovní spojení objevuje.

Proti sobectví, soupeření, ničení přírody. Vyzývá k čistému svědomí, lásce.

Tato píseň je ze všech taková nejvíc esoterická. Je pozitivně laděná, ale má několik nebezpečných myšlenek, které zbožšťují přírodu a zavrhují člověka.

Problémy: „zdravím plejády, ty naše kamarády do deště,“

 „Pochop tu krásu opačných protipólů,
kde dobro i zlo můžou existovat pouze spolu,
horší je, když jedno začne převažovat proti tomu,
proto patřím k těm, co plujou proti proudu.“

Tady se mi nabízí provokativní myšlenka – kdyby ve světě právě převažovalo dobro, Revolta by se přidal na stranu zla?

„věřím, že Země je jako organismus živý
a my jsme nemoc, která její tělo, duši ničí,
proto jsme my zodpovědní za to, když nás ničí,
vždyť nebýt lidstva, tak to všude krásou číší“

Chápu, že je to kritika lidského ničení a drancování, znečišťování apod. Souhlasím a jsem rád, že na to upozorňuje ve svých textech. Revolta vyzývá lidi ke změně. Ale je zde nebezpečná myšlenka, že lidé celkově jsou pro planetu akorát zlo.

Píseň ale vyznívá pozitivně a motivačně. Jde o sjednocení v lásce. Revolta vyjadřuje naději, že evolucí vědomí dojdeme k harmonii.

„víš, jak spojuje dva, když zjistí, že mají něco společné,
představ si, až se zjistí, že máme všichni jedno společné,
jedna láska, jedna duševní krev,
jeden svět, jeden nekonečně krásný evoluční sen.“

Možná už není kam jít

Kritika sobectví a honby za majetkem.

Trochu brek nad minulostí – jak tou bezproblémovou, dětskou, která je pryč, tak tou, kdy měl zraněné srdce.

Text mluví i o naději, ale to poselství je pochybné:

„Už možná není za co bojovat a za čím jít,
možná je čas se už konečně zastavit,
podívej se kolem sebe, kam to spěje,
možná je konec světa začátek nové naděje.

Co když celý svět poznáš uvnitř sebe,
co když je dole slunce, nahoře krvavé nebe,
co když nedělat nic, znamená dělat vše,
jako John Lennon mírový protest z postele“


 

:: Osobní příběhy Revolty (jeho vlastní evoluce vědomí)

Do rukou vyšších

„Bůh v nás věří, věří, že člověk si jednou uvědomí,
že celý svět je jedna velká ďáblova lež
a postaví přes ni sám most a přejde sám na druhou stranu,
aniž by musel zasahovat sám Bůh,
protože jaký by mělo smysl, aby zasahoval a tahal za provázky,
NE! Dal nám svobodu, svobodu volby.
Bůh nám dal možnost, ale naučit se žít v míru a lásce
už musíme my sami. Je to jen na NÁS.“

„láska rodičů byla určitě základní kámen,
z které čerpá moje cesta, milující pramen“

Revolta se považuje za vyvoleného a vnímá ve svém životě působení Boha i ďábla.

„Vždyť hledání štěstí tam venku byla jenom past,
je mi 22 sundávám povrchní náplast,
že jsem vyvolený, ten pocit je tu zas,
s poselstvím něco změnit jako důkaz.
Bože dej mi najíst z Tvého božího jídla,
andělé strážní držte nade mnou ochranná křídla,
nechci Vás znevážit ale blíží se nemoc,
pokorně Vás žádám o Vaší boží pomoc.
Nechci být paranoidní, ale jde po mě ďábel,
už párkrát jsem s ním mluvil a myslí to vážně,
cítil jsem, jak mě chce stáhnout na svou stranu,
hájil jsem dobro a pravdu, zapřisáhnu.
Chce nás všechny poslat do krvavého deště
a já jsem jeden z těch, co stojí mu v cestě,
prosím dej mi slib, že při mě budeš stát
a já už nikdy nepůjdu bez vzdání díků spát.

--- Dobře, ale poslouchej. ----

Našel jsi něco, co je ten nejcennější dar,
važ si ten dar, který ti byl dán,
přesto že venku zůstaneš navěky sám,
uvnitř bude život jeden velký naplněný sál.

Dobře jestli jsem roku 89 psal život já,
teď začíná život psát skrze mě sám,
odmítám přijmout zásluhu na tom, co vykonám,
dávám svůj život do rukou energie vesmírná.

Bůh je mír, Bůh je soucit, Bůh je pravda,
Bůh je radost, úsměv, svoboda a láska,
Bůh je vesmír pozitivní energie tvořivost,
Bůh je světlo, pokora, Bůh je vyšší moc!“

Zahoď masku

Rapuje o zradě, zranění a ztrátě. Videoklip ukazuje jeho příběh, kdy byl napaden a měl zlomenou čelist, a také jak ho opustila holka. Text je vystavěn motivačně, aby se člověk nehroutil ze zla, které se mu děje, ale aby na sobě s pokorou makal a nevzdával se svých snů. V refrénu zpívá o lásce a víře a v závěru videoklipu běží do dlouhých schodů nahoru ke kostelu.

Tak bojuj

Výzva pro všechny, aby se nebáli bojovat za lepší, zdravější svět.

„hlásím se k lásce, spolupráci, svobodě a vesmíru,
pozitivní energii, rebelství a míru,
duševnímu zdraví, sebepoznávaní,
hledání pravdy, jsme součást přírody, uvědomování.“

„Chci ovlivnit mládež správným směrem, ne jak emo,
ne jako street rapeři, kterým hoří jejich ego jak xenon.“

Píseň končí sprostým slovem a to ji v mých očích trochu diskvalifikuje, abych ji doporučoval třeba dětem k poslechu…


 

:: Písně, které jsou převážně o zlu v dnešním světě

Proč všude kolem a ne uvnitř

Proti egu. Proti stěžování si na vnější okolnosti a chyby druhých. Zaměření na vlastní viny.

„Zahazuju masku, přijímám tu lásku,
všude kolem nasrané ksichty a takhle to nechci,
končím s nenávistí, končím s bolestí,
udělej to taky a uvidíš, jak se ti uleví“

„Jak můžete umět soudit druhé, když neumíte soudit ani sami sebe,
svoje chyby nevidíte jako slunce, přesto že je čisté nebe,
asi proto, když vám někdo řekne vaši chybu, tak vás to tak jebe,
místo abyste mu děkovali, řeknete mu, ať se do vás nesere,
tahle hra na ega, na to kdo je větší, lepší, hezčí, respektovanější už mě vážně nebere“

Příběh

Tři příběhy: 1.) o agresi Izraele v Palestině, 2.) o agresi NATO v Libyi.

Ukazuje pohled druhé strany.

„Dvě verze, dvě strany, tisíce názorů,
pravda musí čelit více zkoumajícím pohledům.
Každá mince má dvě strany, více úhlů pohledů,
realitou pozadu, duševně kupředu.

Všechno, co ti řeknou, ukážou, neber vážně,
víš, proč je důležité dívat se na to opačně?
Ke konci písně pochopíš a možná tvůj strach zmizí,
aspoň já jsem díky tomu napsal svou vizi.“

3.) Varování před koncem světa 2012, ale s nadějí, že nás naopak čeká lepší budoucnost.

Esoterický problém: „otevřeme třetí oka“

„Myslím že pravdou je přesný opak,
že nás čeká nová, hezčí doba, odejde zloba.
Když posuneme vědomí, otevřeme třetí oka,
potom nás čeká čistě modrá obloha.
Podívej se na celou historii lidstva,
je tak ohavná, jedna velká krvavá bitva,
ale společně můžeme zastavit ďáblovy plány,
když každý z nás bude nositel světla a pravdy.
Tak co takhle přestat vyhlížet příliv z molu,
co takhle napsat tento příběh spolu?!
Pero je čin, papír je možnost, tak tady a teď
si vyber, jak budeš psát ten náš nový lepší svět.“

Povstaň s láskou (Naše země pláče)

O novodobém otroctví. Jsme otroci finančního systému. Znečištění. Potraviny. Západní propaganda. Proti sobectví a předsudkům.

Píseň ukazuje hodně nešvarů naší doby, ale je pozitivně laděná – její hlavní moto a refrén dobře vystihuje její název.

„Chceme dýchat čistý vzduch…“

„Chceme, aby lidské zdraví bylo víc než průmysl, víc než byznys a podnikatelský úmysl.“

„Jsme otroci finančního systému, peněz a lidí“

„Přestaňte nám ze západu tlačit propagandu,
všechny média, ostuda, začněte být pravdivá,
nezávislá jako naši hrdinové legendy,
novináři nebuďte jen překladači agendy.

A dřív než začnem vyžadovat změnu tam venku,
začněme sami u sebe, tam uvnitř.
Jenom tam zakoupíš tu nejcennější vstupenku
na cestu pravdy, egu řekni tak uhni.

Už není místo pro sobectví a hloupost,
už není čas, potřebujem odvahu a moudrost.
Povstaň s láskou uvnitř svého svědomí,
největším činem se stane evoluce vědomí!!!“

 

Otevři svou mysl

Kritika současného stavu společnosti. NWO, materialismus, reklama, chemtrails, 11. září 2001, vláda korporací, bankovní systém, honba za úspěchem, devastace přírodních zdrojů, ilumináti, chudoba, rozložení bohatství mezi lidi na planetě.

 

Ať se naše děti vzbudí

Hodně kritický text. Proti NWO, čipování lidí, chemii v potravinách, vzduchu i vodě, kontrole internetu, pornografii, chování zvířat ve špatných podmínkách, rozprodávání zdrojů vody a rozkrádání českého bohatství, rozhazování, nemravným party, mravně pokleslému hudebnímu průmyslu…

Nevyhýbá se sprostým slovům.

Vyzývá k péči o duševní zdraví, zavržení nenávisti, agrese, konzumu… vyzývá ke sjednocení, abychom pro naše děti dokázali vybudovat lepší společnost, protože když neuděláme nic, současné elity nás dovedou do nesvobodného světa.

 

Měl jsi pravdu dědo

  • Tuto píseň Revolta později na svém YouTube kanálu skryl, protože dospěl k tomu, že některé věci jsou jinak, než si myslel dřív. A protože už nechce šířit tu bolest a nenávist, kterou tenkrát pociťoval.

Kritizuje hudební průmysl, značkové oblečení, Ameriku, atomové útoky na Japonsko, mládež, která myslí jen na chlast, show a sex.

Někdy ztracený

  • Tuto píseň Revolta později na svém YouTube kanálu skryl, protože dospěl k tomu, že některé věci jsou jinak, než si myslel dřív. A protože už nechce šířit tu bolest a nenávist, kterou tenkrát pociťoval.

Nenávistná. Obsahuje nebezpečnou myšlenku, že lidstvo je jen virus. Píseň nemá ani trošku pozitivní nádech, naopak je velmi depresivní, na což poukazuje už její název.

Kritická k elitám, kritická k obyčejným lidem, kteří se dokáží chovat velmi bezcitně.

„Jak vysvětlit, že se člověk staví, jak ovce do řady,
že kopne člověka před klubem do hlavy.
Pro příklady zla nemusíme chodit daleko,
spousta z nás je tak zlá, že by dokázala ledacos.

Být Bohem, tak nás dávno opustím,
být přírodou, tak nás dávno odsoudím,
být zvířetem, tak nás ze srdce nenávidím,
být člověkem se svědomím, tak se konci lidstva nedivím.“

 

Impérium

  • Tuto píseň Revolta později na svém YouTube kanálu skryl, protože dospěl k tomu, že některé věci jsou jinak, než si myslel dřív. A protože už nechce šířit tu bolest a nenávist, kterou tenkrát pociťoval.

V této písni označil tři centra, která prý svobodní zednáři používají pro nadvládu nad světem. Washington DC, Londýn City a Vatikán.

Slovo amen na konci modliteb je prý jméno pohanského egyptského boha Amona a dále křesťanství nesmyslně vyčítá několik dalších věcí. Ježíše Krista považuje za učedníka budhismu a katolická církev jeho obraz prý zneužila pro svou potřebu… a několik dalších nesmyslů tam uvádí.

Od počátku jsem si říkal, že Revolta má sice mnohé zajímavé myšlenky a myslí to s lidstvem dobře, ale že v této písni je úplně mimo. Doufal jsem, že to časem pochopí. Jsem rád, že ji na svém YouTube kanále z alba odstranil :-)