Právě probíhá 17. pěší pouť na Velehrad. Pro mě je to pouť 15.*

Má to cenu, putovat 15× na stejné místo? Krok za krokem, rok za rokem?

Proč se vydat na pouť? Proč pěšky? Proč znovu?

Jaký je smysl putování? Jaký úmysl si letos dám já?

Oč budu prosit? A nezapomenu děkovat a chválit?

Kdo půjde se mnou? Kde jsou lidé z naší farnosti? Kde jsou mladí z našeho spolča? Proč nejdou také?

Možná je to částečně moje vina. Možná jsem jim za všechny ty minulé roky nedokázal dostatečně předat svou pozitivní zkušenost s touto poutí. Možná mě nebylo vidět, možná jsem mluvil potichu, možná chyběly rozzářené oči, možná odvaha zářit…

Ale letos to po mém návratu bude vypadat jinak! Já to změním… sebe změním. Byl jsem před třemi týdny v Medju na Mladifestu a tam jsem se rozhodl, že budu veselým křesťanem. Znovu jsem toto předsevzetí obnovil teď na CSM v Olomouci při večerní adoraci a věřím, že mi třetí dávku nadšení dodá i právě probíhající pěší pouť na Velehrad. Chci totiž o Lásce nejenom studovat, přemýšlet, modlit se k Ní,… chci o Ní také umět s úsměvem na tváři svědčit.

Se zachmuřelou tváří se asi evangelium hlásá špatně. S otráveným výrazem se asi špatně modlí a prožívá mše svatá. S vyhaslýma očima se asi špatně zvěstuje radostná zvěst nevěřícím spolužákům, kamarádům, učitelům, spolupracovníkům, sousedům...

 

Bože, tady jsem, učiň si ze mě svůj nástroj, naplň mě svým Svatým Duchem, zapal ve mně oheň své lásky ♥, pomoz mi zářit a rozdávat Tvé světlo ☼ všem lidem, se kterými se setkám :-)

 

Více o pouti na webu P. Jana Peňáze: http://www.poutnik-jan.cz/pesi-pout-na-velehrad--c/

--

*vlastně 16., neboť v roce 2008 jsem šel 2× - jednou v rámci této pěší poutě a jednou na československé setkání mládeže Act1v8 (vyslovuj aktyvejt, čti Sk 1,8)