Pozn.: Já vím, že na toto téma bylo napsáno hromadu knih. Někde se řeší tzv. "důkazy" Boží existence. Jinde se rozebírá filosofický význam slov "být", "je", "existuje" apod. Smyslem mého článku není tuto problematiku postihnout v její plné šíři a hloubce. Nabízím jen jeden malý střípek, který možná má potenciál někomu "na Boha odrazit trochu světla" ☺

 

Máš pocit, že se Bůh ve tvém životě neprojevuje, a že tedy možná není? Člověče, toto není snadné téma. Bůh „nie je“ tím stejným způsobem jako člověk nebo jiná část stvoření. Člověk také „nie je“ tím stejným způsobem jako obraz, který namaloval, báseň, kterou složil, hudba, kterou zahrál, pohyb, který zatančil…

Bůh je pro nás asi fakt nepochopitelný. Naše kočka taky nechápe naši práci a naše myšlení. Myslím, že Bůh se od člověka liší ještě víc než člověk od kočky ;) A zkus té kočce vysvětlit svou píseň - nemá na to :-/ (Navíc člověk kočku nestvořil. Člověk i jeho „malá sestra“ kočka mají stejného Otce.)

V mém nynějším vztahu k Bohu (k chápání jeho existence, jeho záměrů apod.) mi pomáhá např. představa, že je to LÁSKA ♥. To, co zažívají lidé mezi sebou je nějakým způsobem odlesk této nesmírné Lásky. A láska existuje, nebo ne? ;)

Nějakým způsobem „tu s námi jsou“ i dobro a krása,… pokoj a radost… Tedy já v ně věřím. S těmito myšlenkami mi pak připadá daleko snazší věřit i v „Nejvyšší Pravdu a Lásku“ ♥

---

Přečtěte si také související článek: Stopy duše