Já nikoho netlačím, že musí jít za Ježíšem,

řídit se desaterem Božích rad, předaným nám Mojžíšem,

já totiž věřím, že touha tohle nalézt už je tam v nitru vašem,

že nechcete už dál podléhat pokušení, stát v tom davu za Jidášem,

ale že poradíte si s tím jednou, tak jako David s Goliášem.

 

© dobry czlovek